Tel: 883-308-280
E-mail: biuro@luksusowelampy.pl
towar il. cena [zł]
Koszyk jest pusty
razem 0.00
Twój koszykkoszyk baseny0.00 zł
cena minimalna cena maksymalna w dziale
STRONA GŁÓWNA » Regulamin »

Regulamin

 

Sklep internetowy działający pod adresem www.highlight.com.pl prowadzony jest przez firmę


Prądnica Artur Rusin

ul. Słowackiego 150

26-600 Radom

NIP: 948-118-60-39

REGON: 142504615

 

REGULAMIN

1. Sklep internetowy www.highlight.com.pl umożliwia dokonywanie zakupów poprzez sieć internetową zgodnie z niniejszym  regulaminem.

2. W celu dokonania zakupu (zamówienia) należy poprawnie wypełnić formularz kontaktowy zamieszczony na stronie.

3. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
Jeśli nie zgadzasz się z zasadami określonymi w Regulaminie prosimy o nie składanie zamówienia.

4. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany te stają się obowiązujące od chwili opublikowania ich na stronach internetowych High Light.

5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych DZ.U. z 1997 r. Nr 133 poz.833, z późń. zm.

6. Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:

- Realizacji umowy

- Wysłania zamówienia

Jeśli Klient nie wyrazi przeciwwskazań, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez nasz sklep.

7. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

8. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest jego prawidłowe złożenie z zachowaniem wszystkich niezbędnych informacji (imię i nazwisko osoby zamawiającej, adres e-mail, telefon kontaktowy, dokładna nazwa zamawianego produktu, wskazanie na ilość zamawianych sztuk danego produktu, wyszczególnienie kolorystyki i rozmiarów zamawianego produktu, wybór rodzaju płatności oraz adresu dostarczenia zamówienia.

9. Zamówienie w Sklepie może złożyć każda osoba która ukończyła 18 lat, osoby prowadzące działalność gospodarcza, oraz spółki prawa handlowego.

10. Prezentacja zawartości sklepu, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.

11. W przypadku pytań prosimy o kontakt - dane w zakładce kontakt.

 

Przedmiot transakcji

 

1. Przedmiotem sprzedaży są produkty przedstawione w sklepie  www.highlight.com.pl w momencie składania zamówienia.

2. Ceny wszystkich produktów wyrażone są w PLN i podane w kwotach brutto.

3. Ceny podane na stronie sklepu obowiązują tylko dla transakcji poprzez internet.

4. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.

5. Ceny opraw nie zawierają cen źródeł światła, kosztów montażu oraz transportu.

6. High Light zastrzega sobie prawo dokonywania zmian cen bądź niezrealizowania zamówienia, jeżeli cena stanowi wynik pomyłki.

7. Zdjęcia towarów zamieszczonych na stronach internetowych  www.highlight.com.pl mogą idealnie nie oddawać realnego wyglądu towarów, w szczególności w zakresie kolorystyki prezentowanych towarów, co Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje wraz z akceptacja postanowień Regulaminu. Prowadzący Sklep High Light nie odpowiada za drobne rozbieżności pomiędzy zdjęciami zamieszczonymi na stronie www.highlight.com.pl , jak również za ewentualne różnice w wyglądzie towaru wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta a wyglądem rzeczywistym.

 

Zamówienia

 

1. Zamówienia przyjmowane są przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Zamówienie konstruowane jest na zasadzie wypełniania koszyka.

3. Do zawarcia umowy pomiędzy klientem a sklepem dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez sklep.

4. Zamówienia z wybraną płatnością w formie „przelew bankowy”, z których wpływ środków nie zostanie odnotowany w ciągu 7 dni roboczych zostają automatycznie anulowane.

5. W przypadku pojawienia się okoliczności niezależnych od sklepu, zastrzega on sobie prawo do realizacji niepełnych zamówień, anulowania zamówienia, bądź przedłużenia czasu realizacji.

6. Informacje zawarte w sklepie nie przedstawiają stanów magazynowych i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

7. Informacje o brakach, bądź wydłużonym czasie realizacji, będą przekazywane klientowi tak szybko jak to tylko możliwe.

8. Podczas logowania klient dokładnie podaje adres e-mail oraz telefon kontaktowy, które niezbędne są podczas realizacji zamówienia.

9. Umieszczenie towaru w koszyku nie jest równoznaczne z jego zakupem.

10. Klient składając zamówienie jednocześnie potwierdza, iż zapoznał się z treścią regulaminu sklepu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

11. Okres realizacji zamówienia podany jest pod każdym produktem i liczony jest w pełnych dniach roboczych, pomijając soboty, niedziele i święta które nie są liczone w terminie realizacji zamówienia.

12. W przypadku zamówienia i wybrania formy płatności przelew, karta - realizacja zamówienia liczy się od momentu zaksięgowania pieniędzy na rachunku bankowym firmy .

13. Ze względu na bardzo szeroki asortyment umieszczony w naszym sklepie nie można wykluczyć pojedynczych błędów w dostępności lub cenie produktów. W przypadku zaistnienia takiego błędu obsługa sklepu niezwłocznie informuje klienta, który ma możliwość zmiany zamówienia lub rezygnacji.

14. Po potwierdzeniu zamówienia złożonego przez Klienta zgodnie ze standardami Regulaminu oraz po zaksięgowaniu przedpłaty na koncie sklepu High Light, prowadzący sklep niezwłocznie przystępuje do realizacji zamówienia poprzez zamówienie towaru u producenta lub dystrybutora.

15. Zamówienia mogą być realizowane tylko na terenie Polski, chyba że prowadzący sklep High Light oraz Klient postanowią inaczej.

16. Z uwagi na zakres działań sklepu High Light, może zdarzyć się, że wyczerpany zostanie stan magazynowy zamawianego towaru o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową bądź telefonicznie. W takim przypadku zamówienia będą realizowane według kolejności złożonych zamówień. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji, Klient będzie mieć możliwość wyboru innego towaru, oczekiwania na nową dostawę, jeśli taka zostanie potwierdzona lub rezygnacji z zamówienia wraz ze zwrotem wpłaconych kwot, jeśli takie wpłaty miały miejsce. High Light zastrzega, że w każdym z wymienionych przypadków może odpowiednio przedłużyć się czas oczekiwania na towar. W przypadku braku jednoznacznej decyzji ze strony Klienta, zamówienie jest anulowane, a ewentualna wcześniejsza wpłata należności zwracana.

 

Płatności

 

1. Klient dokonujący zakupu w sklepie  www.highlight.com.pl może skorzystać z następujących form zapłaty za towar:

- przelew tradycyjny na rachunek bankowy prowadzącego sklep High Light ( w tytule przelewu należy podać nr. zamówienia bądź nr faktury na podstawie której dokonywana jest płatność);

- płatność za pobraniem - wyłącznie w przypadku regulowania drugiej płatności/raty za ten sam towar.

2. Wszelkie przedpłaty dokonane przez Klienta tytułem zakupu towaru nie stanowią zadatku w rozumieniu przepisu art. 349 Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaliczkę na poczet ceny towaru.

3. Dowód zakupu wysyłany będzie wraz z towarem lub pocztą. Koszt transportu jest wykazywany i doliczany podczas składania zamówienia. Na życzenie klienta wystawiamy faktury VAT.

 

Dostawa

 

1. Z chwilą pokwitowania odbioru towaru, na kupującego przechodzi prawo własności, oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Po otrzymaniu paczki klient zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia opakowania bądź przedmiotu klient zobowiązany jest zażądać od kuriera sporządzenia PROTOKOŁU SZKODY.

2. W przypadku odmowy odbioru przesyłki za pobraniem, bez wcześniejszej rezygnacji koszty dostawy i odesłania ponosi klient.

3. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone od uszkodzenia i zaginięcia.

4. Zakupiony towar dostarczamy na terenie całego kraju za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

5. Realizujemy wysyłkę poza granice Polski (indywidualne ustalenia).

6. Prowadzący sklep High Light zapewnia, iż wysyłany towar będzie zapakowany w sposób zapewniający jego integralność i zapobiegający ryzyku jego zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie transportu do Klienta. W szczególności prowadzący sklep High Light zapewni, że na opakowaniu towaru znajdą się powszechnie przyjęte w obrocie oznaczenia, że towar - z uwagi na jego właściwości i specyfikę - może łatwo ulec zniszczeniu na skutek urazów mechanicznych.

7. High Light oświadcza, że dowód zakupu towaru w postaci faktury VAT lub paragonu, dołączy do przesyłki z towarem, wyśle pocztą lub drogą elektroniczną na adres Klienta wskazany przy składaniu zamówienia.

8. High Light oświadcza, że wraz z wysyłanym towarem dołączy do niego wszystkie zapewnione przez producenta lub wytwórcę towaru instrukcje obsługi, schematy, zalecenia, karty gwarancyjne, kable zasilające, części zamienne itp.

9. Prowadzący sklep High Light zapewnia, że w miarę możliwości wyśle towar w opakowaniu producenta lub wytwórcy towaru, z zastrzeżeniem że prowadzący sklep High Light rezerwuje sobie prawo do ingerencji w opakowanie oferowane przez producenta w celu sprawdzenia jego kompletności i nie wadliwości przed wysyłką do Klienta. Naruszenie przez High Light integralności oryginalnego opakowania towaru nie może być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń Klienta względem prowadzącego sklep High Light.

  

Zwroty

 

1. Zgodnie z obowiazującym prawem klient może zrezygnować z towaru zakupionego w naszym sklepie bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, składając stosowne oświadczenie na piśmie.

2. Zwroty możliwe są tylko w przypadku towaru nie używanego, bez śladów użytkowania oraz w oryginalnym opakowaniu.

3. Prawo do odstąpienia od umowy przez klienta wyłączone jest w przypadku:

-  towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta lub dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.

- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą być zwrócone lub ulegają szybkiemu zepsuciu.

4. Zwrot płatności Klientowi nastąpi w jak najszybszym terminie w umówionej wcześniej formie pomiędzy pracownikiem sklepu, a kupującym, niepóźniej jednak niż w ciągu 14 dni. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy (art. 34 pkt 4 Ustawy o prawach konsumenta). Sklep zastrzega sobie prawo do wybrania formy zwrotu płatności klientowi.

5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi klient.

6. W przypadku odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

Prądnica Artur Rusin

ul. Słowackiego 150

26-600 Radom

z dopiskiem "ZWROT"

 

Gwarancje i reklamacje

 

1. Wszystkie oprawy dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.

2. Gwarancja nie obejmuje źródeł światła dostarczonego przez producenta w oprawie.

3. Warunkiem Gwarancji i reklamacji jest posiadanie dowodu zakupu.

4. Reklamacje rozpatrywane są w ustawowym terminie.

5. Po otrzymaniu paczki klient zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia opakowania bądź przedmiotu klient zobowiązany jest zażądać od kuriera sporządzenia PROTOKOŁU SZKODY. Brak takiego protokołu uniemożliwia pozytywne rozpatrzenie reklamacji. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest protokół szkody wraz z posiadanym dokumentem zakupu.

6. Prowadzący sklep High Light oświadcza, co Klient przyjmuje do wiadomości, iż nie udziela żadnej gwarancji jakości towaru.

7. Na towary dostępne w sklepie High Light ich producenci lub wytwórcy mogą udzielać gwarancji na warunkach określonych przez nich w załączonych do towaru kartach gwarancyjnych, z zastrzeżeniem że gwarancja taka co do zasady nie obejmuje źródeł światła ewentualnie dostarczanych przez producenta lub wytwórcę w oprawie lub prowadzącego sklep High Light. W takim wypadku jednakże prowadzący sklep High Light zwolniony jest z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Klienta, co Klient akceptuje, w zakresie w jakim producent lub wytwórca towaru udzielający jego gwarancji jakości odmówił lub nienależycie wykonał swoje obowiązki z tytułu udzielonej gwarancji jakości. Postanowienia zdania poprzedniego nie naruszają ani nie ograniczają odpowiedzialności prowadzącego sklep High Light wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

8. W celu skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji Klient powinien udać się z zakupionym towarem do autoryzowanego punktu serwisowego gwaranta lub bezpośrednio do gwaranta.

9. Przeznaczenie produktów jest wyłącznie określone w ich instrukcji obsługi, sklep nie będzie w żadnym wypadku odpowiadał wobec jakichkolwiek osób z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych poniesionych z powodu nieprawidłowego użytkowania.

10. W przypadku sporu sądem właściwym jest sąd według właściwości ogólnej.Sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Nie dotyczy to transakcji, które zostały już zrealizowane i są obecnie w trakcie realizacji.

 

Życzymy udanych zakupów

Zespół High Light

 

Luksusowe Lampy Facebook